+385 (0)1 2005 805 | | pon - pet: VP: 7:30 MP: 8:00 do 15:30 | HR EN

VAŠ CENTAR CRNE METALURGIJE

Čelik svijetlo vučeni

Čelik svij.vučeni 18 Č.0361.5 / S235JRC+C L=3m
Čelik svij.vučeni 18 Č.0361.5 / S235JRC+C L=3m

šifra: 00162

Čelik svij.vučeni 35 Č.0361.5 / S235JRC+C L=3m
Čelik svij.vučeni 35 Č.0361.5 / S235JRC+C L=3m

šifra: 00397

Čelik svij.vučeni 30 Č.0361.5 / S235JRC+C L=3m
Čelik svij.vučeni 30 Č.0361.5 / S235JRC+C L=3m

šifra: 00398

Čelik svij.vučeni  8 Č.0361.5 / S235JRC+C L=3m
Čelik svij.vučeni 8 Č.0361.5 / S235JRC+C L=3m

šifra: 00419

Čelik svij.vučeni 16 Č.0361.5 / S235JRC+C L=3m
Čelik svij.vučeni 16 Č.0361.5 / S235JRC+C L=3m

šifra: 00542

Čelik svij.vučeni  6 Č.0361.5 / S235JRC+C L=3m
Čelik svij.vučeni 6 Č.0361.5 / S235JRC+C L=3m

šifra: 00546

Čelik svij.vučeni  9 Č.0361.5 / S235JRC+C L=3m
Čelik svij.vučeni 9 Č.0361.5 / S235JRC+C L=3m

šifra: 00608

Čelik svij.vučeni 10 Č.0361.5 / S235JRC+C L=3m
Čelik svij.vučeni 10 Č.0361.5 / S235JRC+C L=3m

šifra: 00609

Čelik svij.vučeni 20 Č.0361.5 / S235JRC+C L=3m
Čelik svij.vučeni 20 Č.0361.5 / S235JRC+C L=3m

šifra: 00616

Čelik svij.vučeni 55 Č.0361.5 / S235JRC+C L=3m
Čelik svij.vučeni 55 Č.0361.5 / S235JRC+C L=3m

šifra: 00635

Čelik svij.vučeni 12 Č.0361.5 / S235JRC+C L=3m
Čelik svij.vučeni 12 Č.0361.5 / S235JRC+C L=3m

šifra: 00657

Čelik svij.vučeni 25 Č.0361.5 / S235JRC+C L=3m
Čelik svij.vučeni 25 Č.0361.5 / S235JRC+C L=3m

šifra: 00658

Čelik svij.vučeni 60 Č.0361.5 / S235JRC+C L=3m
Čelik svij.vučeni 60 Č.0361.5 / S235JRC+C L=3m

šifra: 00660

Čelik svij.vučeni 14 Č.0361.5 / S235JRC+C L=3m
Čelik svij.vučeni 14 Č.0361.5 / S235JRC+C L=3m

šifra: 00694

Čelik svij.vučeni 24 Č.0361.5 / S235JRC+C L=3m
Čelik svij.vučeni 24 Č.0361.5 / S235JRC+C L=3m

šifra: 00713

Čelik svij.vučeni  5 Č.0361.5 / S235JRC+C L=3m
Čelik svij.vučeni 5 Č.0361.5 / S235JRC+C L=3m

šifra: 00756

Čelik svij.vučeni 28 Č.0361.5 / S235JRC+C L=3m
Čelik svij.vučeni 28 Č.0361.5 / S235JRC+C L=3m

šifra: 00774

Čelik svij.vučeni 22 Č.0361.5 / S235JRC+C L=3m
Čelik svij.vučeni 22 Č.0361.5 / S235JRC+C L=3m

šifra: 00842

Čelik svij.vučeni  4 Č.0361.5 / S235JRC+C L=3m
Čelik svij.vučeni 4 Č.0361.5 / S235JRC+C L=3m

šifra: 00850

Čelik svij.vučeni 15 Č.0361.5 / S235JRC+C L=3m
Čelik svij.vučeni 15 Č.0361.5 / S235JRC+C L=3m

šifra: 00916

Čelik svij.vučeni 32 Č.0361.5 / S235JRC+C L=3m
Čelik svij.vučeni 32 Č.0361.5 / S235JRC+C L=3m

šifra: 00954

Čelik svij.vučeni 40 Č.0361.5 / S235JRC+C L=3m
Čelik svij.vučeni 40 Č.0361.5 / S235JRC+C L=3m

šifra: 01014

Čelik svij.vučeni 38 Č.0361.5 / S235JRC+C L=3m
Čelik svij.vučeni 38 Č.0361.5 / S235JRC+C L=3m

šifra: 01205

Čelik svij.vučeni 45 Č.0361.5 / S235JRC+C L=3m
Čelik svij.vučeni 45 Č.0361.5 / S235JRC+C L=3m

šifra: 01206

Čelik svij.vučeni 50 Č.0361.5 / S235JRC+C L=3m
Čelik svij.vučeni 50 Č.0361.5 / S235JRC+C L=3m

šifra: 01207

Čelik svij.vučeni 42 Č.0361.5 / S235JRC+C L=3m
Čelik svij.vučeni 42 Č.0361.5 / S235JRC+C L=3m

šifra: 01208

Čelik svij.vučeni za automate 10x3000 Č.3990.5 / 11SMn30
Čelik svij.vučeni za automate 10x3000 Č.3990.5 / 11SMn30

šifra: 01353

Čelik svij.vučeni za automate 12x3000 Č.3990.5 / 11SMn30
Čelik svij.vučeni za automate 12x3000 Č.3990.5 / 11SMn30

šifra: 01354

Čelik svij.vučeni za automate 14x3000 Č.3990.5 / 11SMn30
Čelik svij.vučeni za automate 14x3000 Č.3990.5 / 11SMn30

šifra: 01355

Čelik svij.vučeni za automate 16x3000 Č.3990.5 / 11SMn30
Čelik svij.vučeni za automate 16x3000 Č.3990.5 / 11SMn30

šifra: 01356

Čelik svij.vučeni za automate 20x3000 Č.3990.5 / 11SMn30
Čelik svij.vučeni za automate 20x3000 Č.3990.5 / 11SMn30

šifra: 01357

Čelik svij.vučeni  7 Č.0361.5 / S235JRC+C L=3m
Čelik svij.vučeni 7 Č.0361.5 / S235JRC+C L=3m

šifra: 01668

Čelik svij.vučeni za automate 24x3000 Č.3990.5 / 11SMn30
Čelik svij.vučeni za automate 24x3000 Č.3990.5 / 11SMn30

šifra: 01754

Čelik svij.vučeni za automate 28x3000 Č.3990.5 / 11SMn30
Čelik svij.vučeni za automate 28x3000 Č.3990.5 / 11SMn30

šifra: 01755

Čelik svij.vučeni za automate 30x3000 Č.3990.5 / 11SMn30
Čelik svij.vučeni za automate 30x3000 Č.3990.5 / 11SMn30

šifra: 01756

Čelik svij.vučeni za automate 32x3000 Č.3990.5 / 11SMn30
Čelik svij.vučeni za automate 32x3000 Č.3990.5 / 11SMn30

šifra: 01757

Čelik svij.vučeni za automate 35x3000 Č.3990.5 / 11SMn30
Čelik svij.vučeni za automate 35x3000 Č.3990.5 / 11SMn30

šifra: 01758

Čelik svij.vučeni za automate 40x3000 Č.3990.5 / 11SMn30
Čelik svij.vučeni za automate 40x3000 Č.3990.5 / 11SMn30

šifra: 01759

Čelik svij.vučeni za automate 45x3000 Č.3990.5 / 11SMn30
Čelik svij.vučeni za automate 45x3000 Č.3990.5 / 11SMn30

šifra: 01760

Čelik svij.vučeni za automate 46x3000 Č.3990.5 / 11SMn30
Čelik svij.vučeni za automate 46x3000 Č.3990.5 / 11SMn30

šifra: 01761

Čelik svij.vučeni za automate 50x3000 Č.3990.5 / 11SMn30
Čelik svij.vučeni za automate 50x3000 Č.3990.5 / 11SMn30

šifra: 01762

Čelik svij.vučeni za automate 55x3000 Č.3990.5 / 11SMn30
Čelik svij.vučeni za automate 55x3000 Č.3990.5 / 11SMn30

šifra: 01763

Čelik svij.vučeni za automate 60x3000 Č.3990.5 / 11SMn30
Čelik svij.vučeni za automate 60x3000 Č.3990.5 / 11SMn30

šifra: 01764

Čelik svij.vučeni za automate OK 14x3000 / 11SMn30
Čelik svij.vučeni za automate OK 14x3000 / 11SMn30

šifra: 01765

Čelik svij.vučeni za automate OK 17x3000 / 11SMn30
Čelik svij.vučeni za automate OK 17x3000 / 11SMn30

šifra: 01766

Čelik svij.vučeni za automate OK 19x3000 / 11SMn30
Čelik svij.vučeni za automate OK 19x3000 / 11SMn30

šifra: 01768

Čelik svij.vučeni za automate OK 22x3000 / 11SMn30
Čelik svij.vučeni za automate OK 22x3000 / 11SMn30

šifra: 01769

Čelik svij.vučeni za automate OK 24x3000 / 11SMn30
Čelik svij.vučeni za automate OK 24x3000 / 11SMn30

šifra: 01770

Čelik svij.vučeni za automate OK 27x3000 / 11SMn30
Čelik svij.vučeni za automate OK 27x3000 / 11SMn30

šifra: 01771

Čelik svij.vučeni za automate OK 32x3000 / 11SMn30
Čelik svij.vučeni za automate OK 32x3000 / 11SMn30

šifra: 01772

Čelik svij.vučeni za automate OK 36x3000 / 11SMn30
Čelik svij.vučeni za automate OK 36x3000 / 11SMn30

šifra: 01773

Čelik svij.vučeni za automate OK 41x3000 / 11SMn30
Čelik svij.vučeni za automate OK 41x3000 / 11SMn30

šifra: 01774

Čelik svij.vučeni za automate OK 46x3000 / 11SMn30
Čelik svij.vučeni za automate OK 46x3000 / 11SMn30

šifra: 01775

Čelik svij.vučeni za automate OK 50x3000 / 11SMn30
Čelik svij.vučeni za automate OK 50x3000 / 11SMn30

šifra: 01776

Čelik svij.vučeni za automate OK 55x3000 / 11SMn30
Čelik svij.vučeni za automate OK 55x3000 / 11SMn30

šifra: 01777

Čelik svij.vučeni za automate OK 60x3000 / 11SMn30
Čelik svij.vučeni za automate OK 60x3000 / 11SMn30

šifra: 01778

Čelik svij.vučeni za automate OK 30x3000 / 11SMn30
Čelik svij.vučeni za automate OK 30x3000 / 11SMn30

šifra: 01816

Čelik svij.vučeni za automate  8x3000 Č.3990.5 / 11SMn30
Čelik svij.vučeni za automate 8x3000 Č.3990.5 / 11SMn30

šifra: 02078

Čelik svij.vučeni 11 Č.0361.5 / S235JRC+C L=3m
Čelik svij.vučeni 11 Č.0361.5 / S235JRC+C L=3m

šifra: 02121

Čelik svij.vučeni za automate  6x3000 Č.3990.5 / 11SMn30
Čelik svij.vučeni za automate 6x3000 Č.3990.5 / 11SMn30

šifra: 02221

Čelik svj.vučeni 30x15x3000 S235JRC+C
Čelik svj.vučeni 30x15x3000 S235JRC+C

šifra: 02346

Čelik svj.vučeni 50x25x3000 S235JRC+C
Čelik svj.vučeni 50x25x3000 S235JRC+C

šifra: 02366

Čelik svij.vučeni 80x3000 Č.0361.5 / S235JRC+C
Čelik svij.vučeni 80x3000 Č.0361.5 / S235JRC+C

šifra: 03222

Čelik svij.vučeni 27 Č.0361.5 / S235JRC+C; L=6m
Čelik svij.vučeni 27 Č.0361.5 / S235JRC+C; L=6m

šifra: 03238

Čelik svij.vučeni 60x6000 S355J2+C
Čelik svij.vučeni 60x6000 S355J2+C

šifra: 03383

Čelik svij.vučeni 28h9 x 6000 42CrMo4+QT+SH
Čelik svij.vučeni 28h9 x 6000 42CrMo4+QT+SH

šifra: 03395

Čelik svij.vučeni 19 Č.0361.5 / S235JRC+C L=3m
Čelik svij.vučeni 19 Č.0361.5 / S235JRC+C L=3m

šifra: 03401

Čelik svij.vučeni za automate 18x3000 Č.3990.5 / 11SMn30
Čelik svij.vučeni za automate 18x3000 Č.3990.5 / 11SMn30

šifra: 03416

Čelik svij.vučeni za automate 22x3000 Č.3990.5 / 11SMn30
Čelik svij.vučeni za automate 22x3000 Č.3990.5 / 11SMn30

šifra: 03417

Čelik svj.vučeni 50x50x3000 S235JRC+C
Čelik svj.vučeni 50x50x3000 S235JRC+C

šifra: 03418

Čelik svij.vučeni 25h9 x 3000 C45
Čelik svij.vučeni 25h9 x 3000 C45

šifra: 03424

Čelik svij.vučeni 28h9x6000 42CrMoS4V+QT+SH
Čelik svij.vučeni 28h9x6000 42CrMoS4V+QT+SH

šifra: 03425

Čelik svij.vučeni 65x3000 S355J2+C+C
Čelik svij.vučeni 65x3000 S355J2+C+C

šifra: 03447

Čelik svj.vučeni 20x5x3000 S235JRC h11
Čelik svj.vučeni 20x5x3000 S235JRC h11

šifra: 03555

Čelik svij.vučeni 60x3000 S355J2+C
Čelik svij.vučeni 60x3000 S355J2+C

šifra: 03626

Čelik svij.vučeni 65x6000 S355J2+C
Čelik svij.vučeni 65x6000 S355J2+C

šifra: 03769

Čelik svj.vučeni 20x8x3000 S235JRC+C
Čelik svj.vučeni 20x8x3000 S235JRC+C

šifra: 03772

Čelik svj.vučeni 15x15x3000 S235JRC h11
Čelik svj.vučeni 15x15x3000 S235JRC h11

šifra: 03883

Čelik svij.vučeni OK32x3000 C45+C
Čelik svij.vučeni OK32x3000 C45+C

šifra: 03975

Čelik svj.vučeni 80x8x3000 S235JRC+C
Čelik svj.vučeni 80x8x3000 S235JRC+C

šifra: 04058

Čelik svij.vučeni 50 Č.0562.5
Čelik svij.vučeni 50 Č.0562.5

šifra: 04095

Čelik svj.vučeni 30x20x3000 S235JRC
Čelik svj.vučeni 30x20x3000 S235JRC

šifra: 04113

Čelik svj.vučeni 35x25x3000 S235JRC
Čelik svj.vučeni 35x25x3000 S235JRC

šifra: 04114

Čelik svj.vučeni 25x20x3000 S235JRC
Čelik svj.vučeni 25x20x3000 S235JRC

šifra: 04115

Čelik svij.vučeni 18x3000 S355J2+C
Čelik svij.vučeni 18x3000 S355J2+C

šifra: 04277

Čelik svij.vučeni 22x3000 S355J2+C
Čelik svij.vučeni 22x3000 S355J2+C

šifra: 04278

Čelik svij.vučeni 25x3000 S355J2+C
Čelik svij.vučeni 25x3000 S355J2+C

šifra: 04279

Čelik svij.vučeni 35x3000 S355J2+C
Čelik svij.vučeni 35x3000 S355J2+C

šifra: 04280

Čelik svij.vučeni 45x3000 S355J2+C
Čelik svij.vučeni 45x3000 S355J2+C

šifra: 04281

Čelik svij.vučeni  8x3000 S355J2+C
Čelik svij.vučeni 8x3000 S355J2+C

šifra: 04282

Čelik svij.vučeni 30x3000 S355J2+C L=3m
Čelik svij.vučeni 30x3000 S355J2+C L=3m

šifra: 04283

Čelik svij.vučeni  3 Č.0361.5 / S235JRC+C L=3m
Čelik svij.vučeni 3 Č.0361.5 / S235JRC+C L=3m

šifra: 04292

Čelik svij.vučeni 25 Č.0361.5 / S235JRC+C L=6 M
Čelik svij.vučeni 25 Č.0361.5 / S235JRC+C L=6 M

šifra: 04519

Čelik svij.vučeni za automate OK 13x3000 / Č.3993.5
Čelik svij.vučeni za automate OK 13x3000 / Č.3993.5

šifra: 04538

Čelik svj.vučeni 6x6x3000 C45 h11
Čelik svj.vučeni 6x6x3000 C45 h11

šifra: 04539

Čelik svj.vučeni 8x8x3000 C45 h11
Čelik svj.vučeni 8x8x3000 C45 h11

šifra: 04540

Čelik svij.vučeni  5 Č.0361.5 / S235JRC+C L=6m
Čelik svij.vučeni 5 Č.0361.5 / S235JRC+C L=6m

šifra: 04550

Čelik svij.vučeni  8 Č.0361.5 / S235JRC+C L=6m
Čelik svij.vučeni 8 Č.0361.5 / S235JRC+C L=6m

šifra: 04551

Čelik svij.vučeni 10 Č.0361.5 / S235JRC+C L=6m
Čelik svij.vučeni 10 Č.0361.5 / S235JRC+C L=6m

šifra: 04552

Čelik svij.vučeni 14 Č.0361.5 / S235JRC+C L=6m
Čelik svij.vučeni 14 Č.0361.5 / S235JRC+C L=6m

šifra: 04553

Čelik svij.vučeni 18 Č.0361.5 / S235JRC+C L=6m
Čelik svij.vučeni 18 Č.0361.5 / S235JRC+C L=6m

šifra: 04554

Čelik svij.vučeni 20 Č.0361.5 / S235JRC+C L=6m
Čelik svij.vučeni 20 Č.0361.5 / S235JRC+C L=6m

šifra: 04555

Čelik svij.vučeni 45 Č.0361.5 / S235JRC+C L=6m
Čelik svij.vučeni 45 Č.0361.5 / S235JRC+C L=6m

šifra: 04556

Čelik svij.vučeni 50 Č.0361.5 / S235JRC+C L=6m
Čelik svij.vučeni 50 Č.0361.5 / S235JRC+C L=6m

šifra: 04557

Čelik svij.vučeni 60 Č.0361.5 / S235JRC+C L=6m
Čelik svij.vučeni 60 Č.0361.5 / S235JRC+C L=6m

šifra: 04558

Čelik svij.vučeni 30 Č.0361.5 / S235JRC+C L=6m
Čelik svij.vučeni 30 Č.0361.5 / S235JRC+C L=6m

šifra: 04559

Čelik svij.vučeni 12 Č.0361.5 / S235JRC+C L=6m
Čelik svij.vučeni 12 Č.0361.5 / S235JRC+C L=6m

šifra: 04560

Čelik svij.vučeni 26 Č.0361.5 / S235JRC+C L=3m
Čelik svij.vučeni 26 Č.0361.5 / S235JRC+C L=3m

šifra: 04648

Čelik svij.vučeni 46 Č.0361.5 / S235JRC+C L=3m
Čelik svij.vučeni 46 Č.0361.5 / S235JRC+C L=3m

šifra: 04649

Fi 22mm 11SMnPb 30/37 + C
Fi 22mm 11SMnPb 30/37 + C

šifra: 04653

Fi 24mm 11SMnPb 30/37 + C
Fi 24mm 11SMnPb 30/37 + C

šifra: 04654

Fi 30mm 11SMnPb 30/37 + C
Fi 30mm 11SMnPb 30/37 + C

šifra: 04655

Fi 14mm 11SMnPb 30/37 + C
Fi 14mm 11SMnPb 30/37 + C

šifra: 04656

Fi 16mm 11SMnPb 30/37 + C
Fi 16mm 11SMnPb 30/37 + C

šifra: 04657

Fi 18mm 11SMnPb 30/37 + C
Fi 18mm 11SMnPb 30/37 + C

šifra: 04658

Fi 20mm 11SMnPb 30/37 + C
Fi 20mm 11SMnPb 30/37 + C

šifra: 04659

Fi 26mm 11SMnPb 30/37 + C
Fi 26mm 11SMnPb 30/37 + C

šifra: 04660

Fi 32mm 11SMnPb 30/37 + C
Fi 32mm 11SMnPb 30/37 + C

šifra: 04661

Fi 38mm 11SMnPb 30/37 + C
Fi 38mm 11SMnPb 30/37 + C

šifra: 04662

Fi 46mm 11SMnPb 30/37 + C
Fi 46mm 11SMnPb 30/37 + C

šifra: 04663

Čelik svij.vučeni za automate OK 27x3000 / 11SMn37
Čelik svij.vučeni za automate OK 27x3000 / 11SMn37

šifra: 04664

Čelik svij.vučeni za automate OK 22x3000 / 11SMn37
Čelik svij.vučeni za automate OK 22x3000 / 11SMn37

šifra: 04665

Fi 28mm 11SMnPb 30/37 + C
Fi 28mm 11SMnPb 30/37 + C

šifra: 04668

Čelik okrugli fi 25 RD25 H11 EN10277 42CrMo4+QT+SH EN 10204-3.1, l=6 m
Čelik okrugli fi 25 RD25 H11 EN10277 42CrMo4+QT+SH EN 10204-3.1, l=6 m

šifra: 04836

Čelik svij.vučeni 40 S355J2C+C L=6m
Čelik svij.vučeni 40 S355J2C+C L=6m

šifra: 04868

xxx
xxx

šifra: 10251

xxx
xxx

šifra: 10252

xxx
xxx

šifra: 10253

xxx
xxx

šifra: 10254

xxx
xxx

šifra: 10255

*Robu s lagera smo u mogućnosti rezati radi potreba transporta no za potrebe projekata možemo ponuditi i dobaviti robu rezanu na mjeru sa tolerancijama I do +-/2mm. Roba je podložna međuprodaji.

Izrađeno s od div3r.com | © 2020 Fabema metali d.o.o.