+385 (0)1 2005 805 | | pon - pet: VP: 7:30 MP: 8:00 do 15:30 | HR EN

VAŠ CENTAR CRNE METALURGIJE

HEA nosači

HEA 360 S235JR L=12 m
HEA 360 S235JR L=12 m

šifra: 00878

HEA 120 S235JR L=12 m
HEA 120 S235JR L=12 m

šifra: 01060

HEA 160 S235JR L=12 m
HEA 160 S235JR L=12 m

šifra: 01173

HEA 220 S235JR L=12 m
HEA 220 S235JR L=12 m

šifra: 01219

HEA 140 S235JR L=12 m
HEA 140 S235JR L=12 m

šifra: 01280

HEA 100 S235JR L= 6 m
HEA 100 S235JR L= 6 m

šifra: 01345

HEA 260 S235JR L=12 m
HEA 260 S235JR L=12 m

šifra: 01363

HEA 240 S235JR L=12 m
HEA 240 S235JR L=12 m

šifra: 01373

HEA 180 S235JR L=12 m
HEA 180 S235JR L=12 m

šifra: 01376

HEA 300 S235JR L=12 m
HEA 300 S235JR L=12 m

šifra: 01377

HEA 200 S235JR L= 6 m
HEA 200 S235JR L= 6 m

šifra: 01378

HEA 500 S235JR L=12 m
HEA 500 S235JR L=12 m

šifra: 01418

HEA 280 S235JR L=12 m
HEA 280 S235JR L=12 m

šifra: 01541

HEA 320 S235JR L=12 m
HEA 320 S235JR L=12 m

šifra: 01695

HEA 400 S235JR L= 6 m
HEA 400 S235JR L= 6 m

šifra: 01767

HEA 450 S235JR L=12 m
HEA 450 S235JR L=12 m

šifra: 01860

HEA 550 S235JR L=12 m
HEA 550 S235JR L=12 m

šifra: 01927

HEA 600 S235JR L=12 m
HEA 600 S235JR L=12 m

šifra: 01928

HEA 900 S235JR L=13,3 m
HEA 900 S235JR L=13,3 m

šifra: 02196

HEA 360 S355J2 L=12 m
HEA 360 S355J2 L=12 m

šifra: 02260

HEA 280 S355J2 L=12 m
HEA 280 S355J2 L=12 m

šifra: 02281

HEA 200 S355J2 L=12 m
HEA 200 S355J2 L=12 m

šifra: 02300

HEA 120 S355J2 L=12 m
HEA 120 S355J2 L=12 m

šifra: 02304

HEA 100 S355J2 L=12 m
HEA 100 S355J2 L=12 m

šifra: 02305

HEA 140 S355J2 L=12 m
HEA 140 S355J2 L=12 m

šifra: 02313

HEA 180 S355J2 L=12,1 m
HEA 180 S355J2 L=12,1 m

šifra: 02333

HEA 220 S355J2 L=12 m
HEA 220 S355J2 L=12 m

šifra: 02338

HEA 240 S355J2 L=12 m
HEA 240 S355J2 L=12 m

šifra: 02339

HEA 300 S355J2 L=12 m
HEA 300 S355J2 L=12 m

šifra: 02349

HEA 260 S355J2 L=12 m
HEA 260 S355J2 L=12 m

šifra: 02361

HEA 160 S355JR L= 12 m
HEA 160 S355JR L= 12 m

šifra: 02375

HEA 200 S355J2 L=10 m
HEA 200 S355J2 L=10 m

šifra: 02398

HEA 140 S355J2 L=10 m
HEA 140 S355J2 L=10 m

šifra: 02400

HEA 180 S355J2 L=10 m
HEA 180 S355J2 L=10 m

šifra: 02401

HEA 200 S355J2 L= 8 m
HEA 200 S355J2 L= 8 m

šifra: 02402

HEA 400 S355J0 L=12 m
HEA 400 S355J0 L=12 m

šifra: 02614

HEA 260 - IPBL L=7,55 m
HEA 260 - IPBL L=7,55 m

šifra: 03340

HEA 240 S235JR L=10,1 m
HEA 240 S235JR L=10,1 m

šifra: 03362

HEA 500 S355J2 L=12 m
HEA 500 S355J2 L=12 m

šifra: 03381

HEA 450 S355J0 L=12 m
HEA 450 S355J0 L=12 m

šifra: 03653

HEA 450 S355J0 L= 9 m
HEA 450 S355J0 L= 9 m

šifra: 03654

HEA 400 S355J0 L=14 m
HEA 400 S355J0 L=14 m

šifra: 03670

HEA 400 S355J2 L=12 m
HEA 400 S355J2 L=12 m

šifra: 03778

HEA 340 S235JR L=12 m
HEA 340 S235JR L=12 m

šifra: 03796

HEA 220 S235JR L= 9 m
HEA 220 S235JR L= 9 m

šifra: 03844

HEA 450 S355J2 L=12 m
HEA 450 S355J2 L=12 m

šifra: 03939

HEA 200 S235JR L=10 m
HEA 200 S235JR L=10 m

šifra: 03968

HEA 200 S235JR L= 8 m
HEA 200 S235JR L= 8 m

šifra: 03969

HEA 260 S235JR L=7,5 m
HEA 260 S235JR L=7,5 m

šifra: 03970

HEA 260 S235JR L= 8,44 m
HEA 260 S235JR L= 8,44 m

šifra: 03971

HEA 140 S355JR L=10,7 m
HEA 140 S355JR L=10,7 m

šifra: 04007

HEA 200 S355JR L= 6,1 m
HEA 200 S355JR L= 6,1 m

šifra: 04008

HEA 200 S355JR L=11,1 m
HEA 200 S355JR L=11,1 m

šifra: 04009

HEA 140 S355JR L=11,1 m
HEA 140 S355JR L=11,1 m

šifra: 04012

HEA 200 S355JR L= 9,4 m
HEA 200 S355JR L= 9,4 m

šifra: 04020

HEA 340 S355JR L=12 m
HEA 340 S355JR L=12 m

šifra: 04035

HEA 260 S355JR L=6,1 m
HEA 260 S355JR L=6,1 m

šifra: 04037

HEA 160 S355JR L=10,9 m
HEA 160 S355JR L=10,9 m

šifra: 04038

HEA 180 S355JR L=6,1 m
HEA 180 S355JR L=6,1 m

šifra: 04043

HEA 180 S355JR L=10,6 m
HEA 180 S355JR L=10,6 m

šifra: 04046

HEA 260 S355JR L=11,6 m
HEA 260 S355JR L=11,6 m

šifra: 04049

HEA 650 S235JR L=12 m
HEA 650 S235JR L=12 m

šifra: 04051

HEA 200 S355J2 L=12,5 m
HEA 200 S355J2 L=12,5 m

šifra: 04104

HEA 650 S355J2 L=12 m
HEA 650 S355J2 L=12 m

šifra: 04119

HEA 320 S355JR L=12 m
HEA 320 S355JR L=12 m

šifra: 04177

HEA 320 S355JR L=11,5 m
HEA 320 S355JR L=11,5 m

šifra: 04216

HEA 100 S275JR L= 6 m
HEA 100 S275JR L= 6 m

šifra: 04220

HEA A 1000 S355J2+A L=12 m
HEA A 1000 S355J2+A L=12 m

šifra: 04265

HEA A 1000 S355J2+A L=11,8 m
HEA A 1000 S355J2+A L=11,8 m

šifra: 04268

HEA A 1000 S355J2+A L=11,9 m
HEA A 1000 S355J2+A L=11,9 m

šifra: 04269

HEA A 1000 S355J2+A L=12,8 m
HEA A 1000 S355J2+A L=12,8 m

šifra: 04272

HEA A 1000 S355J2+A L=13,2 m
HEA A 1000 S355J2+A L=13,2 m

šifra: 04273

HEA A 1000 S355J2+A L=13,5 m
HEA A 1000 S355J2+A L=13,5 m

šifra: 04274

HEA A 1000 S355J2+A L=13 m
HEA A 1000 S355J2+A L=13 m

šifra: 04275

HEA A 1000 S355J2  L= 8,25 m
HEA A 1000 S355J2 L= 8,25 m

šifra: 04287

HEA 160 S235JR L=6 m
HEA 160 S235JR L=6 m

šifra: 04336

HEA 200 S235JR L=12 m
HEA 200 S235JR L=12 m

šifra: 04354

HEA 120 S235JR L=6 m
HEA 120 S235JR L=6 m

šifra: 04361

HEA 140 S235JR L=6 m
HEA 140 S235JR L=6 m

šifra: 04365

HEA 400 S235JR L=8,015 m
HEA 400 S235JR L=8,015 m

šifra: 04389

HEA 220 S235JR L=7,964 m
HEA 220 S235JR L=7,964 m

šifra: 04390

HEA 220 S235JR L= 8,110 m
HEA 220 S235JR L= 8,110 m

šifra: 04391

HEA 220 S235JR L= 8,460 m
HEA 220 S235JR L= 8,460 m

šifra: 04392

HEA 220 S235JR L= 8,8 m
HEA 220 S235JR L= 8,8 m

šifra: 04393

HEA 200 S275JR L=12 m
HEA 200 S275JR L=12 m

šifra: 04409

HEA 280 S275J0 L=12 m
HEA 280 S275J0 L=12 m

šifra: 04414

HEA 100 S235JR L=12 m
HEA 100 S235JR L=12 m

šifra: 04418

HEA 400 S235JR L=12 m
HEA 400 S235JR L=12 m

šifra: 04419

HEA 260 S355J2 L= 4.300 mm
HEA 260 S355J2 L= 4.300 mm

šifra: 04475

HEA 260 S355J2 L= 4.080 mm
HEA 260 S355J2 L= 4.080 mm

šifra: 04476

HEA 260 S355J2 L=2.040 mm
HEA 260 S355J2 L=2.040 mm

šifra: 04477

HEA 280 S235JR L=5348 mm
HEA 280 S235JR L=5348 mm

šifra: 04497

HEA 280 S235JR L=5551 mm
HEA 280 S235JR L=5551 mm

šifra: 04498

HEA 280 S235JR L=2620 mm
HEA 280 S235JR L=2620 mm

šifra: 04499

HEA 280 S235JR L=2410 mm
HEA 280 S235JR L=2410 mm

šifra: 04500

HEA 140 S275JR L=6 m
HEA 140 S275JR L=6 m

šifra: 04586

HEA 220 S275JR L=12 m
HEA 220 S275JR L=12 m

šifra: 04779

HEA 320 S355J2  L=7,10 m
HEA 320 S355J2 L=7,10 m

šifra: 04787

HEA 240 S275JR L=12 m
HEA 240 S275JR L=12 m

šifra: 04808

HEA 400 S275J0 L=12 m
HEA 400 S275J0 L=12 m

šifra: 04810

HEA 400 S275J0 L=6 m
HEA 400 S275J0 L=6 m

šifra: 04811

HEA 360 S275J0 L=12 m
HEA 360 S275J0 L=12 m

šifra: 04812

HEA 360 S275J0 L=6 m
HEA 360 S275J0 L=6 m

šifra: 04813

HEA 300 S275JR L=12 m
HEA 300 S275JR L=12 m

šifra: 04818

HEA 140 S275JR L=12 m
HEA 140 S275JR L=12 m

šifra: 04851

HEAA 500 S235JR+M L=12 m
HEAA 500 S235JR+M L=12 m

šifra: 04886

HEA 120 S275JR L=12 m
HEA 120 S275JR L=12 m

šifra: 05001

HEA 650 S355J2 L=9 m
HEA 650 S355J2 L=9 m

šifra: 05035

HEA 200 S355JR L=12 m
HEA 200 S355JR L=12 m

šifra: 05062

HEA 260 S355JR L=12 m
HEA 260 S355JR L=12 m

šifra: 05063

HEA 300 S355JR L=12 m
HEA 300 S355JR L=12 m

šifra: 05064

HEA 360 S355JR L=12 m
HEA 360 S355JR L=12 m

šifra: 05065

HEA 360 S235JR L=6 m
HEA 360 S235JR L=6 m

šifra: 05115

HEA 180 S275J0 L=12 m
HEA 180 S275J0 L=12 m

šifra: 05127

HEA 160 S235J0 L=12100 mm
HEA 160 S235J0 L=12100 mm

šifra: 05200

HEA 160 S355J2 L= 12 m
HEA 160 S355J2 L= 12 m

šifra: 05262

xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx

šifra: 1011

*Robu s lagera smo u mogućnosti rezati radi potreba transporta no za potrebe projekata možemo ponuditi i dobaviti robu rezanu na mjeru sa tolerancijama I do +-/2mm. Roba je podložna međuprodaji.

Izrađeno s od div3r.com | © 2020 Fabema metali d.o.o.