+385 (0)1 2005 805 | | pon - pet: VP: 7:30 MP: 8:00 do 15:30 | HR EN

VAŠ CENTAR CRNE METALURGIJE

Konstrukcijske šavne cijevi

Postupak izrade šavnih cijevi sastoji se u prolasku čelične trake (hladno ili toplo valjane) kroz sistem valjaka na proizvodnoj liniji, zavarivanju rubova, te završnom oblikovanju cijevi na željenu dimenziju. Konstrukcijske šavne cijevi nalaze svoju primjenu u izvedbi niskotlačnih instalacija, industriji metalnog namještaja, izrade konstukcija, u bravarskim radovima i sl.

Šavne cijevi kon. 60,3x3 S235JRH L= 6 m
Šavne cijevi kon. 60,3x3 S235JRH L= 6 m

šifra: 00371

Šavne cijevi kon. 42,4x2 S235JRH L= 6 m
Šavne cijevi kon. 42,4x2 S235JRH L= 6 m

šifra: 00372

Šavne cijevi kon. 60,3x2 S235JRH L= 6 m
Šavne cijevi kon. 60,3x2 S235JRH L= 6 m

šifra: 00373

Šavne cijevi kon. 38x2 S235JRH L= 6 m
Šavne cijevi kon. 38x2 S235JRH L= 6 m

šifra: 00375

Šavne cijevi kon. 48,3 x2 S235JRH L= 6 m
Šavne cijevi kon. 48,3 x2 S235JRH L= 6 m

šifra: 00378

Šavne cijevi kon. 159x5 S235JRH L= 6 m
Šavne cijevi kon. 159x5 S235JRH L= 6 m

šifra: 00394

Šavne cijevi kon. 133x4 S235JRH L= 6 m
Šavne cijevi kon. 133x4 S235JRH L= 6 m

šifra: 00438

Šavne cijevi kon. 33,7x2 S235JRH L= 6 m
Šavne cijevi kon. 33,7x2 S235JRH L= 6 m

šifra: 00603

Šavne cijevi kon. 21,3x2 S235JRH L= 6 m
Šavne cijevi kon. 21,3x2 S235JRH L= 6 m

šifra: 00645

Šavne cijevi kon. 88,9x3 S235JRH L= 6 m
Šavne cijevi kon. 88,9x3 S235JRH L= 6 m

šifra: 00646

Šavne cijevi kon. 26,9x2 S235JRH L= 6 m
Šavne cijevi kon. 26,9x2 S235JRH L= 6 m

šifra: 00649

Šavne cijevi kon. 101,6x2,9 S235JRH L= 6 m
Šavne cijevi kon. 101,6x2,9 S235JRH L= 6 m

šifra: 00704

Šavne cijevi kon. 32x2 S235JRH L= 6 m
Šavne cijevi kon. 32x2 S235JRH L= 6 m

šifra: 00771

Šavne cijevi kon. 25x2 S235JRH L= 6 m
Šavne cijevi kon. 25x2 S235JRH L= 6 m

šifra: 00773

Šavne cijevi kon. 101,6x4 S235JRH L= 6 m
Šavne cijevi kon. 101,6x4 S235JRH L= 6 m

šifra: 00776

Šavne cijevi kon. 108x4 S235JRH L= 6 m
Šavne cijevi kon. 108x4 S235JRH L= 6 m

šifra: 00777

Šavne cijevi kon. 40x2 S235JRH L= 6 m
Šavne cijevi kon. 40x2 S235JRH L= 6 m

šifra: 00782

Šavne cijevi kon. 76,1x3 S235JRH L= 6 m
Šavne cijevi kon. 76,1x3 S235JRH L= 6 m

šifra: 00843

Šavne cijevi kon. 57x2 S235JRH L= 6 m
Šavne cijevi kon. 57x2 S235JRH L= 6 m

šifra: 00859

Šavne cijevi kon. 114,3x3 S235JRH L= 6 m
Šavne cijevi kon. 114,3x3 S235JRH L= 6 m

šifra: 00882

Šavne cijevi kon. 88,9x2 S235JRH L= 6 m
Šavne cijevi kon. 88,9x2 S235JRH L= 6 m

šifra: 00986

Šavne cijevi kon. 45x2 S235JRH L= 6 m
Šavne cijevi kon. 45x2 S235JRH L= 6 m

šifra: 01025

Šavne cijevi kon. 50x2 S235JRH L= 6 m
Šavne cijevi kon. 50x2 S235JRH L= 6 m

šifra: 01117

Šavne cijevi kon. 70x 2 S235JRH L= 6 m
Šavne cijevi kon. 70x 2 S235JRH L= 6 m

šifra: 01178

Šavne cijevi kon. 76,1x2 S235JRH L= 6 m
Šavne cijevi kon. 76,1x2 S235JRH L= 6 m

šifra: 01189

Šavne cijevi kon. 273x12,5 S355J2H L= 6 m
Šavne cijevi kon. 273x12,5 S355J2H L= 6 m

šifra: 01245

Šavne cijevi kon. 168,3x5 S235JRH L= 6 m
Šavne cijevi kon. 168,3x5 S235JRH L= 6 m

šifra: 01268

Šavne cijevi kon. 168,3x4 S235JRH L= 6 m
Šavne cijevi kon. 168,3x4 S235JRH L= 6 m

šifra: 01298

Šavne cijevi kon. 139,7x4 S235JRH L= 6 m
Šavne cijevi kon. 139,7x4 S235JRH L= 6 m

šifra: 01307

Šavne cijevi kon. 35x 2 S235JRH L= 6 m
Šavne cijevi kon. 35x 2 S235JRH L= 6 m

šifra: 01309

Šavne cijevi kon. 406x9,5 S235JRH L= 6 m
Šavne cijevi kon. 406x9,5 S235JRH L= 6 m

šifra: 01320

Šavne cijevi kon. 159x 4 S235JRH L= 6 m
Šavne cijevi kon. 159x 4 S235JRH L= 6 m

šifra: 01343

Šavne cijevi kon. 30x1,5 S235JRH L= 6 m
Šavne cijevi kon. 30x1,5 S235JRH L= 6 m

šifra: 01352

Šavne cijevi kon. 114,3x4 S235JRH L= 6 m
Šavne cijevi kon. 114,3x4 S235JRH L= 6 m

šifra: 01358

Šavne cijevi kon. 76,1x4 S235JRH L= 6 m
Šavne cijevi kon. 76,1x4 S235JRH L= 6 m

šifra: 01406

Šavne cijevi kon. 101,6x6,3 S235 JRH L=12m
Šavne cijevi kon. 101,6x6,3 S235 JRH L=12m

šifra: 01421

Šavne cijevi kon. 406,4x12,7 DIN1626
Šavne cijevi kon. 406,4x12,7 DIN1626

šifra: 01425

Šavne cijevi kon. 114,3x5 S235JRH L= 6 m
Šavne cijevi kon. 114,3x5 S235JRH L= 6 m

šifra: 01430

Šavne cijevi kon. 108x3 S235JRH L= 6 m
Šavne cijevi kon. 108x3 S235JRH L= 6 m

šifra: 01469

Šavne cijevi kon. 168,3x6 S235JRH L= 6 m
Šavne cijevi kon. 168,3x6 S235JRH L= 6 m

šifra: 01474

Šavne cijevi kon. 219,1x 5 S235JRH L= 6 m
Šavne cijevi kon. 219,1x 5 S235JRH L= 6 m

šifra: 01475

Šavne cijevi kon. 101,6x3,2 S235JRH L= 6 m
Šavne cijevi kon. 101,6x3,2 S235JRH L= 6 m

šifra: 01590

Šavne cijevi kon. 219,1x 6 S235JRH L= 6 m
Šavne cijevi kon. 219,1x 6 S235JRH L= 6 m

šifra: 01663

Šavne cijevi kon. 610x6,3 DIN1626
Šavne cijevi kon. 610x6,3 DIN1626

šifra: 01675

Šavne cijevi kon. 48,3 x3 S235JRH L= 6 m
Šavne cijevi kon. 48,3 x3 S235JRH L= 6 m

šifra: 01680

Šavne cijevi kon. 133x3 S235JRH L= 6 m
Šavne cijevi kon. 133x3 S235JRH L= 6 m

šifra: 01806

Šavne cijevi kon. 88,9x4 S235JRH L= 6 m
Šavne cijevi kon. 88,9x4 S235JRH L= 6 m

šifra: 01843

Šavne cijevi kon. 108x6 S235JRH L= 6 m
Šavne cijevi kon. 108x6 S235JRH L= 6 m

šifra: 01844

Šavne cijevi kon. 133x5 S235JRH L= 6 m
Šavne cijevi kon. 133x5 S235JRH L= 6 m

šifra: 01851

Šavne cijevi kon. 139,7x5 S235JRH L= 6 m
Šavne cijevi kon. 139,7x5 S235JRH L= 6 m

šifra: 01854

Šavne cijevi kon. 219,1x 8 S235JRH L= 6 m
Šavne cijevi kon. 219,1x 8 S235JRH L= 6 m

šifra: 01904

Šavne cijevi kon. 168,3x8 S235JRH L= 6 m
Šavne cijevi kon. 168,3x8 S235JRH L= 6 m

šifra: 01910

Šavne cijevi kon. 88,9x5 S235JRH L= 6 m
Šavne cijevi kon. 88,9x5 S235JRH L= 6 m

šifra: 01919

Šavne cijevi kon. 70x 4 S235JRH L= 6 m
Šavne cijevi kon. 70x 4 S235JRH L= 6 m

šifra: 01937

Šavne cijevi kon. 108x5 S235JRH L= 6 m
Šavne cijevi kon. 108x5 S235JRH L= 6 m

šifra: 01943

Šavne cijevi kon. 70x 3 S235JRH L= 6 m
Šavne cijevi kon. 70x 3 S235JRH L= 6 m

šifra: 02067

Šavne cijevi kon. 42,4x3 S235JRH L= 7.500 mm
Šavne cijevi kon. 42,4x3 S235JRH L= 7.500 mm

šifra: 02102

Šavne cijevi kon. 42,4x3 S235JRH L= 6 m
Šavne cijevi kon. 42,4x3 S235JRH L= 6 m

šifra: 02113

Šavne cijevi kon. 42,4x5 S235JRH L= 6 m
Šavne cijevi kon. 42,4x5 S235JRH L= 6 m

šifra: 02181

Šavne cijevi kon. 70x 5 S235JRH L= 6 m
Šavne cijevi kon. 70x 5 S235JRH L= 6 m

šifra: 02194

Šavne cijevi kon. 219,1x 4 S235JRH L= 6 m
Šavne cijevi kon. 219,1x 4 S235JRH L= 6 m

šifra: 02212

Šavne cijevi kon. 48,3 x 1,9 S235JRH L= 6 m
Šavne cijevi kon. 48,3 x 1,9 S235JRH L= 6 m

šifra: 02226

Šavne cijevi kon. 133x4 S235JRH L=12 m
Šavne cijevi kon. 133x4 S235JRH L=12 m

šifra: 02267

Šavne cijevi kon. 48,3x3,25 S235JR L= 4.200 mm
Šavne cijevi kon. 48,3x3,25 S235JR L= 4.200 mm

šifra: 02291

Šavne cijevi kon. 48,3x3,7 S235JR L= 6 m
Šavne cijevi kon. 48,3x3,7 S235JR L= 6 m

šifra: 02292

Šavne cijevi kon. 48,3 x3 S235JRH L= 4.800 mm
Šavne cijevi kon. 48,3 x3 S235JRH L= 4.800 mm

šifra: 02335

Šavne cijevi kon. 48,3 x3 S235JRH L= 6.200 mm
Šavne cijevi kon. 48,3 x3 S235JRH L= 6.200 mm

šifra: 02336

Šavne cijevi kon. 40x3 S235JRH L= 6 m
Šavne cijevi kon. 40x3 S235JRH L= 6 m

šifra: 02337

Šavne cijevi kon. 48,3x3,65 S235JR L= 6 m
Šavne cijevi kon. 48,3x3,65 S235JR L= 6 m

šifra: 02344

Šavne cijevi kon. 26,9x2,65 S235JR L= 6 m
Šavne cijevi kon. 26,9x2,65 S235JR L= 6 m

šifra: 02347

Šavne cijevi kon. 22x1,5 E220+CR2S2 L= 6 m
Šavne cijevi kon. 22x1,5 E220+CR2S2 L= 6 m

šifra: 02348

Šavne cijevi kon. 48,3 x3 S235JRH L= 4.150 mm
Šavne cijevi kon. 48,3 x3 S235JRH L= 4.150 mm

šifra: 02376

Šavne cijevi kon. 48,3 x3 S235JRH L= 4.650 mm
Šavne cijevi kon. 48,3 x3 S235JRH L= 4.650 mm

šifra: 02377

Šavne cijevi kon. 48,3 x3 S235JRH L= 5.650 mm
Šavne cijevi kon. 48,3 x3 S235JRH L= 5.650 mm

šifra: 02378

Šavne cijevi kon. 76,1x3 S235JRH L= 6.500 mm
Šavne cijevi kon. 76,1x3 S235JRH L= 6.500 mm

šifra: 02379

Šavne cijevi kon. 22x1,5 DD11 L= 6 m
Šavne cijevi kon. 22x1,5 DD11 L= 6 m

šifra: 02390

Šavne cijevi kon. 101,6x4,5 S235JRH L= 6 m
Šavne cijevi kon. 101,6x4,5 S235JRH L= 6 m

šifra: 02403

Šavne cijevi kon. 127x 4 S235JRH L= 6 m
Šavne cijevi kon. 127x 4 S235JRH L= 6 m

šifra: 02437

Šavne cijevi kon. 108x4 S235JRH L=12 m
Šavne cijevi kon. 108x4 S235JRH L=12 m

šifra: 03167

Šavne cijevi kon. 159x4,7 S235JRH L= 6 m
Šavne cijevi kon. 159x4,7 S235JRH L= 6 m

šifra: 03168

Šavne cijevi kon. 51x4 P235TR1
Šavne cijevi kon. 51x4 P235TR1

šifra: 03173

UKC CIJEV PVC SN2 D400x7,8mm 2M PL
UKC CIJEV PVC SN2 D400x7,8mm 2M PL

šifra: 03223

UKC CIJEV PVC SN2 D400x7,8mm 5M PL
UKC CIJEV PVC SN2 D400x7,8mm 5M PL

šifra: 03224

Šavne cijevi kon. 48,3 x3 S235JRH L= 6.650 mm
Šavne cijevi kon. 48,3 x3 S235JRH L= 6.650 mm

šifra: 03235

Šavne cijevi kon. 48,3 x3 S235JRH L= 7.500 mm
Šavne cijevi kon. 48,3 x3 S235JRH L= 7.500 mm

šifra: 03236

Šavne cijevi kon. 159x5 S235JRH L=12 m
Šavne cijevi kon. 159x5 S235JRH L=12 m

šifra: 03240

Šavne cijevi kon. 355,6x8 S235JRH L=12 m
Šavne cijevi kon. 355,6x8 S235JRH L=12 m

šifra: 03246

Šavne cijevi kon. 244,5x 5 S355J2H L= 6 m
Šavne cijevi kon. 244,5x 5 S355J2H L= 6 m

šifra: 03254

Šavne cijevi kon. 355,60x 8,0 S355J2H L=12 m
Šavne cijevi kon. 355,60x 8,0 S355J2H L=12 m

šifra: 03255

Šavne cijevi kon. 152,4x10 P355TR1-MM PE EN10217-1 L=12 m
Šavne cijevi kon. 152,4x10 P355TR1-MM PE EN10217-1 L=12 m

šifra: 03256

Šavne cijevi kon. 244,5x 5 S235JRH L= 6 m
Šavne cijevi kon. 244,5x 5 S235JRH L= 6 m

šifra: 03306

Šavne cijevi kon. 51x3 S235JRH L= 6 m
Šavne cijevi kon. 51x3 S235JRH L= 6 m

šifra: 03323

Šavne cijevi kon. 101,6x3,6 S235JRH L= 6 m
Šavne cijevi kon. 101,6x3,6 S235JRH L= 6 m

šifra: 03324

Šavne cijevi kon. 159x4,5 S235JRH L= 6 m
Šavne cijevi kon. 159x4,5 S235JRH L= 6 m

šifra: 03392

Šavne cijevi kon. 50x1,8 S235JRH L= 6 m
Šavne cijevi kon. 50x1,8 S235JRH L= 6 m

šifra: 03433

Šavne cijevi kon. 80x1,5 S235JRH L= 6 m
Šavne cijevi kon. 80x1,5 S235JRH L= 6 m

šifra: 03434

Šavne cijevi kon. 54x2 S235JRH L= 6 m
Šavne cijevi kon. 54x2 S235JRH L= 6 m

šifra: 03476

Šavne cijevi kon. 48,3 x2,5 S235JRH L= 6 m
Šavne cijevi kon. 48,3 x2,5 S235JRH L= 6 m

šifra: 03496

Šavne cijevi kon. 48,3x3,2 S355J2H L= 6.130 mm
Šavne cijevi kon. 48,3x3,2 S355J2H L= 6.130 mm

šifra: 03497

Šavne cijevi kon. 88,9x3,6 S235JRH L= 6 m
Šavne cijevi kon. 88,9x3,6 S235JRH L= 6 m

šifra: 03501

Šavne cijevi kon. 51x2,6 S235JRH L= 6 m
Šavne cijevi kon. 51x2,6 S235JRH L= 6 m

šifra: 03565

Šavne cijevi kon. 60,3x5 S235JRH L= 6 m
Šavne cijevi kon. 60,3x5 S235JRH L= 6 m

šifra: 03574

Šavne cijevi kon. 48,3x5 S235JRH L= 6 m
Šavne cijevi kon. 48,3x5 S235JRH L= 6 m

šifra: 03578

Šavne cijevi kon. 219,1x 4 S235JRH L=12 m
Šavne cijevi kon. 219,1x 4 S235JRH L=12 m

šifra: 03590

Šavne cijevi kon. 57x3 S235JRH L= 6 m
Šavne cijevi kon. 57x3 S235JRH L= 6 m

šifra: 03630

Šavne cijevi kon. 60,3x4 S235JRH L= 6 m
Šavne cijevi kon. 60,3x4 S235JRH L= 6 m

šifra: 03638

Šavne cijevi kon. 127x 3 S235JRH L= 6 m
Šavne cijevi kon. 127x 3 S235JRH L= 6 m

šifra: 03643

Šavne cijevi kon. 101,6x5 S235JRH L= 6 m
Šavne cijevi kon. 101,6x5 S235JRH L= 6 m

šifra: 03667

Šavne cijevi kon. 42,4x1,8 S235JRH L= 6 m
Šavne cijevi kon. 42,4x1,8 S235JRH L= 6 m

šifra: 03668

Šavne cijevi kon. 114,3x3,6 S235JRH L=12 m
Šavne cijevi kon. 114,3x3,6 S235JRH L=12 m

šifra: 03672

Šavne cijevi kon. 20x1,5 E220+CR2S2 L= 6 m
Šavne cijevi kon. 20x1,5 E220+CR2S2 L= 6 m

šifra: 03684

Šavne cijevi kon. 273x10 S355J2 L=12 m
Šavne cijevi kon. 273x10 S355J2 L=12 m

šifra: 03718

Šavne cijevi kon. 159x4,5 S235JRH L= 3.000 mm
Šavne cijevi kon. 159x4,5 S235JRH L= 3.000 mm

šifra: 03771

Šavne cijevi kon. 133x4 S235JRH L= 3.150 mm
Šavne cijevi kon. 133x4 S235JRH L= 3.150 mm

šifra: 03773

Šavne cijevi kon. 25x1,5 E220+CR2S2 L= 6 m
Šavne cijevi kon. 25x1,5 E220+CR2S2 L= 6 m

šifra: 03794

Šavne cijevi kon. 60,3x5 S235JRH L= 6.800 mm
Šavne cijevi kon. 60,3x5 S235JRH L= 6.800 mm

šifra: 03799

Šavne cijevi kon. 101,6x3,6 S235JRH L=12 m
Šavne cijevi kon. 101,6x3,6 S235JRH L=12 m

šifra: 03802

Šavne cijevi kon. 21,3x2,5 S235JRH L= 4.530 mm
Šavne cijevi kon. 21,3x2,5 S235JRH L= 4.530 mm

šifra: 03813

Šavne cijevi kon. 38x2,6 S235JRH L= 6 m
Šavne cijevi kon. 38x2,6 S235JRH L= 6 m

šifra: 03851

Šavne cijevi kon. 51x4 S235JRH L= 6 m
Šavne cijevi kon. 51x4 S235JRH L= 6 m

šifra: 03852

Šavne cijevi kon. 76,1x5 S235JRH L=12 m
Šavne cijevi kon. 76,1x5 S235JRH L=12 m

šifra: 03888

Šavne cijevi kon. 76,1x5 S235JRH L= 6 m
Šavne cijevi kon. 76,1x5 S235JRH L= 6 m

šifra: 03890

Šavne cijevi kon. 38x3,2 S235JRH L= 6 m
Šavne cijevi kon. 38x3,2 S235JRH L= 6 m

šifra: 03894

Šavne cijevi kon. 48,3x4 S235JRH L= 6 m
Šavne cijevi kon. 48,3x4 S235JRH L= 6 m

šifra: 03895

Šavne cijevi kon. 159x4,5 S235JRH L= 5.200 mm
Šavne cijevi kon. 159x4,5 S235JRH L= 5.200 mm

šifra: 03905

Šavne cijevi kon. 273x 4 S235JRH L=12 m
Šavne cijevi kon. 273x 4 S235JRH L=12 m

šifra: 03911

Šavne cijevi kon. 406,4x 12,5 S355 L=12 m
Šavne cijevi kon. 406,4x 12,5 S355 L=12 m

šifra: 03938

Šavne cijevi kon. 44,5x1,8 S235JRH L= 6 m
Šavne cijevi kon. 44,5x1,8 S235JRH L= 6 m

šifra: 03940

Šavne cijevi kon. 33,7x2,5 S235JRH L= 6 m
Šavne cijevi kon. 33,7x2,5 S235JRH L= 6 m

šifra: 03941

Šavne cijevi kon. 26,9x3 S235JRH L= 6 m
Šavne cijevi kon. 26,9x3 S235JRH L= 6 m

šifra: 03956

Šavne cijevi kon. 660x6,3 spiralno zavarena
Šavne cijevi kon. 660x6,3 spiralno zavarena

šifra: 03979

Šavne cijevi kon. 193,7x 3,6 S235JRH L=12 m
Šavne cijevi kon. 193,7x 3,6 S235JRH L=12 m

šifra: 03989

Šavne cijevi kon. 33,4x2 S235JRH L= 6 m
Šavne cijevi kon. 33,4x2 S235JRH L= 6 m

šifra: 03994

Šavne cijevi kon. 139,7x4 S235JRH L=12 m
Šavne cijevi kon. 139,7x4 S235JRH L=12 m

šifra: 03997

Šavne cijevi kon. 159x4,5 S235JRH L=12 m
Šavne cijevi kon. 159x4,5 S235JRH L=12 m

šifra: 04015

Šavne cijevi kon. 152,4x5 S235JRH L= 6 m
Šavne cijevi kon. 152,4x5 S235JRH L= 6 m

šifra: 04065

Šavne cijevi kon. 193,7x5 S235JRH L=12 m
Šavne cijevi kon. 193,7x5 S235JRH L=12 m

šifra: 04066

Šavne cijevi kon. 60,3x3 S235JRH L= 6.416 mm
Šavne cijevi kon. 60,3x3 S235JRH L= 6.416 mm

šifra: 04078

Šavne cijevi kon. 88,9x4 S235JRH L=12 m
Šavne cijevi kon. 88,9x4 S235JRH L=12 m

šifra: 04084

Šavne cijevi kon. 88,9x5 S235JRH L=12 m
Šavne cijevi kon. 88,9x5 S235JRH L=12 m

šifra: 04085

Šavne cijevi kon. 101,6x5 S235JRH L=12 m
Šavne cijevi kon. 101,6x5 S235JRH L=12 m

šifra: 04109

Šavne cijevi kon. 114,3x5 L=12 m S235JRH
Šavne cijevi kon. 114,3x5 L=12 m S235JRH

šifra: 04125

Šavne cijevi kon. 139,7x6 S235JRH L=12 m
Šavne cijevi kon. 139,7x6 S235JRH L=12 m

šifra: 04130

Šavne cijevi kon. 219,1x10 S235JRH L=12 m
Šavne cijevi kon. 219,1x10 S235JRH L=12 m

šifra: 04131

Šavne cijevi kon. 159x 4 S235JRH L=12 m
Šavne cijevi kon. 159x 4 S235JRH L=12 m

šifra: 04132

Šavne cijevi kon. LSAW 711x8,7; L=11,5-12 m
Šavne cijevi kon. LSAW 711x8,7; L=11,5-12 m

šifra: 04146

Šavne cijevi kon. 101,6x6 S235JRH L= 9 m
Šavne cijevi kon. 101,6x6 S235JRH L= 9 m

šifra: 04148

Šavne cijevi kon. 139,7x3 S235JRH L= 6 m
Šavne cijevi kon. 139,7x3 S235JRH L= 6 m

šifra: 04159

Šavne cijevi kon. 114,3x5 S235JRH L= 8 m
Šavne cijevi kon. 114,3x5 S235JRH L= 8 m

šifra: 04184

Šavne cijevi kon. 101,6x6 S235JRH L=12 m
Šavne cijevi kon. 101,6x6 S235JRH L=12 m

šifra: 04186

Šavne cijevi kon. 168,3x 8,0 S355JR L=12 m
Šavne cijevi kon. 168,3x 8,0 S355JR L=12 m

šifra: 04214

Šavne cijevi kon. 193,7x 8,0 S235JR L=12 m
Šavne cijevi kon. 193,7x 8,0 S235JR L=12 m

šifra: 04215

Šavne cijevi kon. 168,3x8 S235JRH L=12 m
Šavne cijevi kon. 168,3x8 S235JRH L=12 m

šifra: 04234

Šavne cijevi kon. 14x1,5 E220+CR2S3 L= 6 m
Šavne cijevi kon. 14x1,5 E220+CR2S3 L= 6 m

šifra: 04301

Šavne cijevi kon. 48,3 x3 S355J2H L= 6.150 mm
Šavne cijevi kon. 48,3 x3 S355J2H L= 6.150 mm

šifra: 04304

Šavne cijevi kon. 25x1,5 S235JRH pickled L= 6 m
Šavne cijevi kon. 25x1,5 S235JRH pickled L= 6 m

šifra: 04305

Šavne cijevi kon.48,3 x3 S355J2H L= 6m,9 bndls/630 pcs
Šavne cijevi kon.48,3 x3 S355J2H L= 6m,9 bndls/630 pcs

šifra: 04311

Šavne cijevi kon. 48,3 x3 S355J2H L=12 m
Šavne cijevi kon. 48,3 x3 S355J2H L=12 m

šifra: 04312

Šavne cijevi kon. 114,3x4 S355J2H L= 6 m
Šavne cijevi kon. 114,3x4 S355J2H L= 6 m

šifra: 04321

Šavne cijevi kon. 88,9x3,6 S235JRH L= 12 m
Šavne cijevi kon. 88,9x3,6 S235JRH L= 12 m

šifra: 04324

Šavne cijevi kon. 76,1x4 L=6m S355
Šavne cijevi kon. 76,1x4 L=6m S355

šifra: 04325

Šavne cijevi kon. 159x6,3 S235JRH L=12 m
Šavne cijevi kon. 159x6,3 S235JRH L=12 m

šifra: 04400

Šavne cijevi kon. 159x8 S355J2H / EN 10210 L=12 m
Šavne cijevi kon. 159x8 S355J2H / EN 10210 L=12 m

šifra: 04402

Šavne cijevi kon. 88,9x6 S355J2H EN 10210 L=12 m
Šavne cijevi kon. 88,9x6 S355J2H EN 10210 L=12 m

šifra: 04406

Šavne cijevi kon. 108x6 S355J2H EN 10210 L=12 m
Šavne cijevi kon. 108x6 S355J2H EN 10210 L=12 m

šifra: 04407

Šavne cijevi kon. 21,3x2,5 S235JRH L= 1.520 mm
Šavne cijevi kon. 21,3x2,5 S235JRH L= 1.520 mm

šifra: 04417

Šavne cijevi kon. 101,6x4 S235JRH L=12m
Šavne cijevi kon. 101,6x4 S235JRH L=12m

šifra: 04431

Šavne cijevi kon. 88,9x3 S235JRH L= 6.700 mm
Šavne cijevi kon. 88,9x3 S235JRH L= 6.700 mm

šifra: 04435

Šavne cijevi kon. 159x6,3 S235JRH L= 6 m
Šavne cijevi kon. 159x6,3 S235JRH L= 6 m

šifra: 04436

Šavne cijevi kon. 244,5x10 S355J2H L=12 m
Šavne cijevi kon. 244,5x10 S355J2H L=12 m

šifra: 04437

Šavne cijevi kon. 133x5,6 S235JRH L= 6 m
Šavne cijevi kon. 133x5,6 S235JRH L= 6 m

šifra: 04438

Šavne cijevi kon. 152,4x5,6 S235JRH L= 6 m
Šavne cijevi kon. 152,4x5,6 S235JRH L= 6 m

šifra: 04439

Šavne cijevi kon. 101,6x5,6 S235JRH L= 6 m
Šavne cijevi kon. 101,6x5,6 S235JRH L= 6 m

šifra: 04440

Šavne cijevi kon. 101,6x5 S355J2H L=12 m
Šavne cijevi kon. 101,6x5 S355J2H L=12 m

šifra: 04441

Šavne cijevi kon. 76,1x5 S355J2H L=12 m
Šavne cijevi kon. 76,1x5 S355J2H L=12 m

šifra: 04442

Šavne cijevi kon. 32x1,5 S235JRH pickled L= 6 m
Šavne cijevi kon. 32x1,5 S235JRH pickled L= 6 m

šifra: 04489

Šavne cijevi kon. 219,1x 5 S235JRH L=12m
Šavne cijevi kon. 219,1x 5 S235JRH L=12m

šifra: 04494

Šavne cijevi kon. 22x1,5 S235JRHpickled L= 6 m
Šavne cijevi kon. 22x1,5 S235JRHpickled L= 6 m

šifra: 04496

Šavne cijevi kon. 193,7x10 S355J2H L=12 m
Šavne cijevi kon. 193,7x10 S355J2H L=12 m

šifra: 04505

Šavne cijevi kon. 20x1,5 S235JRH
Šavne cijevi kon. 20x1,5 S235JRH

šifra: 04522

Šavne cijevi kon. 39x 3 S235JRH
Šavne cijevi kon. 39x 3 S235JRH

šifra: 04542

Šavne cijevi kon. 16x1,5 S235JRH pickled L= 6 m
Šavne cijevi kon. 16x1,5 S235JRH pickled L= 6 m

šifra: 04597

Šavne cijevi kon. 18x1,5 S235JRH pickled L= 6 m
Šavne cijevi kon. 18x1,5 S235JRH pickled L= 6 m

šifra: 04598

Šavne cijevi kon. 20x1,5 S235JRH pickled L= 6 m
Šavne cijevi kon. 20x1,5 S235JRH pickled L= 6 m

šifra: 04599

Šavne cijevi kon. 133x4 S235JRH L= 4.350 mm
Šavne cijevi kon. 133x4 S235JRH L= 4.350 mm

šifra: 04613

Šavne cijevi kon. 42,4x4 S235JRH L=6m
Šavne cijevi kon. 42,4x4 S235JRH L=6m

šifra: 04651

Šavne cijevi kon. 48,3 x3,2 S235JRH L= 6 m
Šavne cijevi kon. 48,3 x3,2 S235JRH L= 6 m

šifra: 04681

Šavne cijevi kon. 76,1x3 S235JRH L= 12m
Šavne cijevi kon. 76,1x3 S235JRH L= 12m

šifra: 04682

Šavne cijevi kon. 44,5x2 S235JRH L= 6 m
Šavne cijevi kon. 44,5x2 S235JRH L= 6 m

šifra: 04683

Šavne cijevi kon. 101,6x4 S235JRH L= 4,5 m
Šavne cijevi kon. 101,6x4 S235JRH L= 4,5 m

šifra: 04703

Šavne cijevi kon. 101,6x4 S235JRH L= 5,5 m
Šavne cijevi kon. 101,6x4 S235JRH L= 5,5 m

šifra: 04704

Šavne cijevi kon. 76,1x5 S355J2H L=12 m
Šavne cijevi kon. 76,1x5 S355J2H L=12 m

šifra: 04725

Šavne cijevi kon. 152,4x5 S235JRH L= 12 m
Šavne cijevi kon. 152,4x5 S235JRH L= 12 m

šifra: 04728

Šavne cijevi kon. 48,3 x3,2 S235JRH L=12 m
Šavne cijevi kon. 48,3 x3,2 S235JRH L=12 m

šifra: 04731

Šavne cijevi kon. 26,9x3,2 S235JRH L= 6 m
Šavne cijevi kon. 26,9x3,2 S235JRH L= 6 m

šifra: 04732

Šavne cijevi kon. 133x3 S235JRH L= 12 m
Šavne cijevi kon. 133x3 S235JRH L= 12 m

šifra: 04738

Šavne cijevi kon. 88,9x3 S235JRH L= 12 m
Šavne cijevi kon. 88,9x3 S235JRH L= 12 m

šifra: 04739

Šavne cijevi kon. 38x3 S235JRH L= 6 m
Šavne cijevi kon. 38x3 S235JRH L= 6 m

šifra: 04741

Šavne cijevi kon. 60,3x3 S355J2H L= 12 m
Šavne cijevi kon. 60,3x3 S355J2H L= 12 m

šifra: 04748

Šavne cijevi kon. 101,6x4 S355JRH L=12m
Šavne cijevi kon. 101,6x4 S355JRH L=12m

šifra: 04765

Šavne cijevi kon. 101,6x5 S355J2H L=12 m
Šavne cijevi kon. 101,6x5 S355J2H L=12 m

šifra: 04766

Šavne cijevi kon. 60,3x5 S235JRH L= 6.300 mm
Šavne cijevi kon. 60,3x5 S235JRH L= 6.300 mm

šifra: 04767

Šavne cijevi kon. 177,8x4 S235JR L=6 m
Šavne cijevi kon. 177,8x4 S235JR L=6 m

šifra: 04768

Šavne cijevi kon. 76,1x3,6 S235JRH L= 6 m
Šavne cijevi kon. 76,1x3,6 S235JRH L= 6 m

šifra: 04801

Šavne cijevi kon. 33,7x3 S235JRH L= 6 m
Šavne cijevi kon. 33,7x3 S235JRH L= 6 m

šifra: 04802

Šavne cijevi kon. 219,1x10 S355J2H L=12 m
Šavne cijevi kon. 219,1x10 S355J2H L=12 m

šifra: 04803

Šavne cijevi kon. 219,1x12,5 S355J2H L=12 m
Šavne cijevi kon. 219,1x12,5 S355J2H L=12 m

šifra: 04804

Šavne cijevi kon. 298,5x12,5 S355J2H EN10210-1 L= 5,34 m
Šavne cijevi kon. 298,5x12,5 S355J2H EN10210-1 L= 5,34 m

šifra: 04829

Šavne cijevi kon. 114,3x6 L=12 m S235JR
Šavne cijevi kon. 114,3x6 L=12 m S235JR

šifra: 04834

Šavne cijevi kon. 60,3x3,2 S235JRH L= 6 m
Šavne cijevi kon. 60,3x3,2 S235JRH L= 6 m

šifra: 04893

Šavne cijevi kon. 48.3 x3.2 S235JR L=6280 mm
Šavne cijevi kon. 48.3 x3.2 S235JR L=6280 mm

šifra: 04936

Šavne cijevi kon. 70x10 S355J2H L= 12 m
Šavne cijevi kon. 70x10 S355J2H L= 12 m

šifra: 04989

Šavne cijevi kon. 193,7x5 S235JRH L=6 m
Šavne cijevi kon. 193,7x5 S235JRH L=6 m

šifra: 05003

Šavne cijevi kon. 48,3 x2,5 S235JRH L= 6350 m
Šavne cijevi kon. 48,3 x2,5 S235JRH L= 6350 m

šifra: 05007

Šavne cijevi kon. 48 x3 S235JRH L= 6 m
Šavne cijevi kon. 48 x3 S235JRH L= 6 m

šifra: 05029

Šavne cijevi kon. 48 x 4 S235JRH L= 6 m
Šavne cijevi kon. 48 x 4 S235JRH L= 6 m

šifra: 05030

Šavne cijevi kon. 14x1,5 E220+CR2S2 L= 6 m
Šavne cijevi kon. 14x1,5 E220+CR2S2 L= 6 m

šifra: 05045

Šavne cijevi kon. 168,3x8 S355J2H L=12 m
Šavne cijevi kon. 168,3x8 S355J2H L=12 m

šifra: 05078

Šavne cijevi kon. 193,7x 8,0 S355J2H L=12 m
Šavne cijevi kon. 193,7x 8,0 S355J2H L=12 m

šifra: 05080

Šavne cijevi kon. 168,3x4 S355J2H L= 12 m
Šavne cijevi kon. 168,3x4 S355J2H L= 12 m

šifra: 05081

Šavne cijevi kon. 168,3x6,3 S355J2H L= 12 m
Šavne cijevi kon. 168,3x6,3 S355J2H L= 12 m

šifra: 05082

Šavne cijevi kon. 139,7x4 S355J2H L=12 m
Šavne cijevi kon. 139,7x4 S355J2H L=12 m

šifra: 05093

Šavne cijevi kon. 610x12,5, L=12 m L245M PSL2/P235TR2/ P235GH/ S235JRH
Šavne cijevi kon. 610x12,5, L=12 m L245M PSL2/P235TR2/ P235GH/ S235JRH

šifra: 05105

Šavne cijevi kon. 139,7x5 S355JR L= 12 m
Šavne cijevi kon. 139,7x5 S355JR L= 12 m

šifra: 05111

Šavne cijevi kon. 114,3x4 S355J2H L= 12 m
Šavne cijevi kon. 114,3x4 S355J2H L= 12 m

šifra: 05116

Šavne cijevi kon. 139,7x8,8; EN 10219; S355J2 L= 12 m
Šavne cijevi kon. 139,7x8,8; EN 10219; S355J2 L= 12 m

šifra: 05125

Šavne cijevi kon. 48,3 x3,3 S235JRH L= 6280 m
Šavne cijevi kon. 48,3 x3,3 S235JRH L= 6280 m

šifra: 05176

Šavne cijevi kon. 48,3 x3,3 S235JRH L= 8280 m
Šavne cijevi kon. 48,3 x3,3 S235JRH L= 8280 m

šifra: 05177

Šavne cijevi kon. 51x2 S235JRH L= 6 m
Šavne cijevi kon. 51x2 S235JRH L= 6 m

šifra: 05178

Šavne cijevi kon. 168,3x4 S235JRH L= 12 m
Šavne cijevi kon. 168,3x4 S235JRH L= 12 m

šifra: 05194

Šavne cijevi kon. 48,3 x3,2 S235JRH L= 4280 mm
Šavne cijevi kon. 48,3 x3,2 S235JRH L= 4280 mm

šifra: 05198

Kovani štap 12/12A
Kovani štap 12/12A

šifra: 05201

Šavne cijevi kon. 159x 3,3 S235JRH L=12 m
Šavne cijevi kon. 159x 3,3 S235JRH L=12 m

šifra: 05229

Šavne cijevi kon. 127x 3 S235JRH L= 12 m
Šavne cijevi kon. 127x 3 S235JRH L= 12 m

šifra: 05230

Šavne cijevi kon. 48,3 x3,2 S355JRH L= 6 m
Šavne cijevi kon. 48,3 x3,2 S355JRH L= 6 m

šifra: 05237

Šavne cijevi kon. 48,3 x3,2 S355J2H L= 6 m
Šavne cijevi kon. 48,3 x3,2 S355J2H L= 6 m

šifra: 05238

Šavne cijevi kon. 193,7x6 S235JRH L=12 m
Šavne cijevi kon. 193,7x6 S235JRH L=12 m

šifra: 05239

Šavne cijevi kon. 127x 5 S235JRH L= 12 m
Šavne cijevi kon. 127x 5 S235JRH L= 12 m

šifra: 05240

Šavne cijevi kon. 17,2x2,35 S235JR L= 6 m
Šavne cijevi kon. 17,2x2,35 S235JR L= 6 m

šifra: 05248

Šavne cijevi kon. LSAW 711x8,7 API 5L-2018 ed.46; L=11,5-12 m
Šavne cijevi kon. LSAW 711x8,7 API 5L-2018 ed.46; L=11,5-12 m

šifra: 05253

SAW pipe 298.5X10 L=6530 mm S355J2/EN10219
SAW pipe 298.5X10 L=6530 mm S355J2/EN10219

šifra: 05268

SAW pipe 298.5X12.5 L=6530 mm S355J2/EN10219
SAW pipe 298.5X12.5 L=6530 mm S355J2/EN10219

šifra: 05269

šavna cijev konst. 48x3,2x6000 S235JRH, 488 pcs, 8 bdl
šavna cijev konst. 48x3,2x6000 S235JRH, 488 pcs, 8 bdl

šifra: 05273

Šavne cijevi kon. 168,3x6 EN10219 S235JR L=12 m, 7 pcs/bndl
Šavne cijevi kon. 168,3x6 EN10219 S235JR L=12 m, 7 pcs/bndl

šifra: 05274

Šavne cijevi kon. 48,3 x3,2 S235JRH L= 6280 m;390 pcs
Šavne cijevi kon. 48,3 x3,2 S235JRH L= 6280 m;390 pcs

šifra: 05278

Šavne cijevi kon. 42,4x2,3 S235JRH L= 6 m
Šavne cijevi kon. 42,4x2,3 S235JRH L= 6 m

šifra: 05281

Šavne cijevi kon. 88,9x3,2 S235JRH L= 6 m
Šavne cijevi kon. 88,9x3,2 S235JRH L= 6 m

šifra: 05282

SAW pipe 298.5X10 L=8100 mm S355J2/EN10219
SAW pipe 298.5X10 L=8100 mm S355J2/EN10219

šifra: 05283

SAW pipe 298.5X10 L=7070 mm S355J2/EN10219
SAW pipe 298.5X10 L=7070 mm S355J2/EN10219

šifra: 05284

Šavne cijevi kon. 48,3 x3,2 S235JRH L= 4270 mm
Šavne cijevi kon. 48,3 x3,2 S235JRH L= 4270 mm

šifra: 05291

Šavne cijevi kon. 25x1,5 E220+CR2S3 L= 6 m
Šavne cijevi kon. 25x1,5 E220+CR2S3 L= 6 m

šifra: 05300

Šavne cijevi kon. 48,3 x2,9 S235JRH L= 6 m
Šavne cijevi kon. 48,3 x2,9 S235JRH L= 6 m

šifra: 05318

Šavne cijevi kon. 21,3x3 S235JRH L= 6 m
Šavne cijevi kon. 21,3x3 S235JRH L= 6 m

šifra: 05322

Šavne cijevi kon. 48,3 x3,2 S235JRH L= 8280 m
Šavne cijevi kon. 48,3 x3,2 S235JRH L= 8280 m

šifra: 05323

Šavne cijevi kon. 25x1,5 S235JRH L= 6 m
Šavne cijevi kon. 25x1,5 S235JRH L= 6 m

šifra: 05324

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

šifra: 10256

*Robu s lagera smo u mogućnosti rezati radi potreba transporta no za potrebe projekata možemo ponuditi i dobaviti robu rezanu na mjeru sa tolerancijama I do +-/2mm. Roba je podložna međuprodaji.

Izrađeno s od div3r.com | © 2020 Fabema metali d.o.o.